top of page
  • Foto van schrijverEzra Mandemaker

Patchwork Challenge 2024 (mei)

En daar is ie weer: mijn maandelijkse overzicht van mijn hoogte- en dieptepunten op mijn patch: de Noordduinen bij Noordwijk. Na een (qua landtrek) relatief saaie maand april waren de verwachtingen voor mei hoog gespannen. Een echte knaller van een landtrekochtend met veel krenten ontbrak dit jaar nog. Zou deze in mei wel komen? In ieder geval genoeg redenen om naar buiten te gaan in de spannendste maand van het voorjaar!


Mijn patch

Voor mij is er eigenlijk slechts één gebied dat in aanmerking komt als patch: de Noordduinen Noordwijk(ZH). In de afgelopen 5 jaar bezocht ik dit gebied vrijwel wekelijks (en in de trektijd vaak wel meer). De Noordduinen Noordwijk bevat een breed scala aan biotopen (de afstand tussen het strand en de bosrand is op sommige plekken slechts 500 meter!). Ook trektelpost het Houwaarderduin (voor in het voorjaar), trektelpost Kachelduin (voor in het najaar), het gebied dat ik op broedvogels tel (BMP) en de strandovergang waar ik vrijwel altijd vanaf zeevogel zijn in deze patch, met een oppervlakte van slechts 2.96 km2, gelegen. Genoeg mogelijkheden dus!

Overzicht van mijn patch


Mei 2024


03-05-24

Hoewel de grootste hoos zomersoorten vaak al in april binnenkomt, levert mei ook nog genoeg op. Tijdens een avondwandelingetje langs het Oosterduinse Meer kwam ik eindelijk weer mijn eerste (zingende) kleine karekiet van het jaar tegen. Altijd fijn als dat dan ook gelijk binnen de grenzen van de patch is natuurlijk!


04-05-24

De wind kwam vandaag, met een kracht van 2 bft, uit het zuiden. Niet de beste wind voor een trektelling, maar in ieder geval de moeite waard om het even te proberen: het is tenslotte begin mei! Het bleek dan ook een erg vermakelijke telling te worden met weinig 'pap', maar veel krenten. Vrij snel na aankomst (rond 06.00 uur) kwamen er al 2 casarca's en een boomvalk over. Beide nog nieuw voor de patchlijst dit jaar. Rond 08.00 vlogen er, vrij snel na elkaar, nog 2 mooie bonussen langs in de vorm van respectievelijk een purperreiger en zwarte wouw. Ook een determineerbare noordse kwikstaart was nog nieuw voor de patch dit jaar. In het laatste uur van de telling kwam er daarnaast nog een visarend langs (ook nog nieuw). Gedurende de telling werden er in totaal 29 gele kwikstaarten (3 flava, 1 noordse, 25 spec) genoteerd. Al met al een productief ochtendje dus met 6 nieuwkomers.

Visarend

Purperreiger

Zwarte wouw

Boomvalk


05-05-24

Een rondje langs het Oosterduinse Meer leverde dit keer geen nieuwe soorten voor de patch op. Verder dan 2 zingende cetti's zangers (waarvan er een zich wel erg fraai liet zien), 2 rietzangers, een zingende koekoek en een kleine karekiet kwam ik dit keer niet.

Koekoek


06-05-24

ONO2: in theorie geen verkeerde wind voor wat leuke landtrek en dus stond ik vanaf 05.45 uur weer op het Houwaarderduin. Al vrij vroeg (nog in de schemer) kwam er een reuzenstern langs. Een erg gave bonus en zeker niet jaarlijks op de patch (al lag dat misschien eerder aan het aantal gemaakte uren;). Ook een overvliegende bosruiter (in een groepje groenpoten) vormde een mooie bonus. Daarnaast zijn ook mijn eerste grauwe vliegenvanger en paapje van het jaar, 3 zwarte sterns en 8 appelvinken noemenswaardig. Al met al een mooie dag, maar het echte knallen bleef nog even uit.


ReuzensternEzra Mandemaker

Groenpootruiter


09-05-24

Ik besloot mijn BMP-gebied: de Noordduinen-West te inventariseren op broedvogels. Vrijwel alle zomersoorten waren weer terug en dat zorgde voor behoorlijk wat diversiteit. Leuke soorten voor het gebied waren gekraagde roodstaart en tuinfluiter en ook mijn eerste bosrietzanger van het jaar liet zich weer horen, al zal het waarschijnlijk trek geweest zijn. Ook nachtegalen waren weer goed vertegenwoordigd met zeker 38 stuks. Een erg mooie score en telling dus! 's Avonds zag en hoorde ik daarnaast ook mijn eerste spotvogel van het jaar weer bij het Oosterduinse Meer. Altijd fijn om deze vrij lastige soort alvast te hebben!

Tuinfluiter

Blauwborst

Tapuit


SpotvogelEzra Mandemaker

11-05-24

O/ONO3, misschien wel de perfecte wind voor deze tijd van het jaar. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen toen ik rond 05.45 uur op mijn telpost aankwam. Het eerste uur van de telling verliep echter toch redelijk rustig. Alleen een wielewaal is tot nu toe nog noemenswaardig en ook gele kwikken trokken slechts vrij schaars door. Vanaf 07.00 uur begon het duidelijk beter te vliegen. In slechts een halfuur tijd kwamen er mooie krenten langs in de vorm van een reuzenstern (fraai door het binnenduin) en nog eens 2 wielewalen. Ook steltlopers begonnen beter te vliegen met vooral mooie groepen zilverplevieren, kanoeten en tureluurs. De echte bonus van de dag liet echter nog even op zich wachten: een zwijgzame bijeneter recht over de post rond 09.15 uur. Erg fraai en een fijne soort om te hebben!

Bijeneter

Bijeneter

Wielewaal

Reuzenstern

Reuzenstern


12-05-24

Ook vandaag kwam de wind met een kracht van 3 bft uit oostelijke richting. Vanwege het succes van de dag ervoor waren de verwachtingen ook nu weer hoog gespannen. Vrijwel gelijk bij aankomst op de telpost viel de trek van gele kwikstaarten op in groepjes van vaak enkele tientallen individuen. Over de ochtend noteerde ik ruim 160 gele kwikken ( waaronder 40 zekere noordse, maar waarschijnlijk zal vrijwel alles noordse geweest zijn). Ook grauwe vliegenvangers, appelvinken, bontbekplevieren en zilverplevieren vlogen goed met respectievelijk ochtendtotalen van 33, 26, 60 en 44 individuen. Uiteraard vlogen er ook genoeg krenten langs met o.a. 4 wielewalen, een zomertortel (solo door het binnenduin, erg fijn), bonte vliegenvanger en zwarte ruiter. Het voelde dit weekend dan ook een beetje als het inhalen van wat we eerder gemist hadden! Heerlijk!

Wielewaal

Grauwe vliegenvanger

Zilverplevieren

Noordse kwikstaart

Gele kwikstaarten (voornamelijk noordse)

Gele kwikstaarten (voornamelijk/waarschijnlijk noordse)


  • Op 14 mei vloog er langs de Zuid en Noord-Hollandse kust een koningseider. De vogel werd ontdekt op telpost Berkheide en later weer opgepikt vanaf Bloemendaal aan Zee. Wat een rammer! Helaas was ik precies deze midweek in Engeland en moest ik de soort dus aan me voorbij laten gaan.


18-05-24

Het beloofde een mooie en warme avond te worden. Prima omstandigheden om eindelijk weer eens te zoeken naar nachtzwaluwen. Tijdens ons BMP-seizoen van 2019 ontdekten wij een zingende individu. Sindsdien is het een jaarlijkse broedvogel in de patch. Ook tijdens deze avond vonden we minimaal 4 stuks. Daarnaast vormde de veelal baltsende houtsnippen boven het bos ook een leuke bonus.

Nachtzwaluw

Houtsnip


19-05-24/20-05-24

Op beide dagen bezocht ik de patch vrij kort voor een wandelingetje tussen de buien door. Zoals verwacht verliepen beide dagen erg saai en dus geen nieuwe soorten voor de patch dit jaar. Het bos leverde slechts wat 'usual suspects' als glanskop, kuifmees en appelvink op.

Grote zilverreiger

Lepelaar


21-05-24

We besloten ons 4e zonsopgangbezoek van het jaar af te leggen in mijn bmp-plot. Ook vandaag bleek de telling erg vermakelijk met mooie bonusjes als gekraagde roodstaart (3!), tapuit, kleine plevier (een zeer territoriaal paartje) en mooie aantallen nachtegalen, grasmussen en braamsluipers. Nadat ik vorig jaar een oeverzwaluwkolonie vond (uiteindelijk onsuccesvol), was ik ook dit jaar weer benieuwd of er opnieuw een poging gewaagd zou worden. Eenmaal aangekomen bij het desbetreffende stuk duin zag ik al snel een tiental oeverzwaluwen vliegen. Niet veel later vond ik ook de nestholtes. Het bleken er bij nadere inspectie 7 te zijn. Ook de lucht werd (zoals altijd) tijdens het tellen in de gaten gehouden. Vandaag leverde het nog een smelleken en een wielewaal op.

Kleine plevier

Blauwborst

Oeverzwaluw holtes


26-05-24

ZO3, een prima wind in mei! Het was echter al wel wat laat in het jaar. Op dit soort dagen weet je vaak dus niet wat je kunt verwachten, maar onder het motto 'niet geschoten is altijd mis' besloot ik toch een poging te wagen. Bij aankomst op de patch rond 06.00 vond ik al vrij snel een roepende kwartel. Erg gaaf en behoorlijk zeldzaam op de patch! Op de telpost verliep het eerste uur vrij saai en dus besloot ik al vrij snel richting de oeverzwaluwen te fietsen en hier even te observeren en het aantal bezette nestholtes in kaart te brengen. Rond 08.40 uur word mijn interesse gewekt door een ver roepje: bijeneter of toch een imitatie van bijv grasmus? Na ongeveer 5 seconden riepen de vogels nog een keer: YESS BIJNENETER! Na een tijdje de lucht afgezocht te hebben vond ik ze, vrij ver. Het bleken er zes die zich met behulp van de scope erg fraai lieten bekijken. Heel tof! Een klein uur later was het weer raak met opnieuw minimaal 3 individuen recht over m´n hoofd. En alsof het nog niet genoeg was kwam er 5 minuten later nog een langs! Nmr 10! Waanzinnig! Je zou het mischien bijna vergeten, maar er vloog ook nog een visarend (2e voor de patch dit jaar) een wielewaal (10e voor de patch dit jaar) en een kruisbek (2e voor de patch dit jaar). Wat een dag!

Bijeneters

Bijeneters

Bijeneters

Appelvinken

Appelvinken

Sono van tweede groep bijeneters


BijeneterEzra Mandemaker


KwartelEzra Mandemaker

28-05-24

Ik was eigenlijk niet van plan mijn patch vandaag te bezoeken, maar vanwege de meldingen van een dwergarend naar noord langs respectievelijk de Maasvlakte en meerdere plekken in Den Haag besloot ik toch maar even te gaan. Na een uur posten lukte het niet de vogel op te pakken en ook zuidelijker waren er geen extra meldingen meer doorgekomen. Een schrale troost voor de moeite was echter een naar noord vliegende wespendief. Ook leuk natuurlijk, maar niet waar ik voor kwam.


Al met al waren de verwachtingen voor de maand mei, vooral ook na een vrij saaie maand april, hoog gespannen. De laatste zomersoorten kwamen terug uit de overwinteringsgebieden en daarnaast leverde de maand meerdere mooie dagen landtrek op. De eerste week van mei begon al leuk met krenten als purperreiger, zwarte wouw, visarend, casarca en reuzenstern. De prijs voor het beste weekend van het voorjaar gaat naar 11 en 12 mei. Gezamelijk leverde de dagen, naast heel veel 'pap' o.a. een bijeneter, 7 wielewalen, een reuzenstern en een zomertortel op. Ook de BMP-tellingen bleken weer erg succesvol met territoria van o.a. oeverzwaluw, kleine plevier, bosrietzanger en gekraagde roodstaart. En dan last but not least, 26 mei, de dag waarop er minimaal 10 bijeneters (6+3+1), een visarend en een wielewaal langsvlogen. Voor mij persoonlijk een van mijn beste ochtenden op de patch ooit! Ook missers ontbraken natuurlijk niet. Vooral de koningseider die op 14 mei langs de patch moet zijn gevlogen is frustrerend aangezien ik net die midweek in Engeland was. Daarnaast lukte het nog steeds niet om een zwarte mees, zomertaling, roerdomp of kerkuil te vinden. De soortenlijst groeide deze maand naar 191 soorten. Daarnaast besloot ik ook de 10km cirkel-lijst in te vullen. Deze kwam tot nu toe uit op 206 soorten met krenten als amerikaanse wintertaling, humes bladkoning en de mogelijke homeyers klapekster. Op naar juni!


106 weergaven

Comentários


bottom of page