top of page
  • Foto van schrijverEzra mandemaker

Dutch Patchwork Challenge 2024(januari & februari)

Bijgewerkt op: 5 dagen geleden

Ook ik doe dit jaar mee aan de ‘patchwork challenge’ met als doel zoveel mogelijk soorten zien vanuit mijn local patch: een vogelgebied dicht bij huis waar je regelmatig komt om vogels te kijken. Vogelen op je local patch brengt allerlei voordelen met zich mee. Naast het feit dat je de kans op het vinden van een zeldzaamheid wellicht wel vergroot door regelmatig hetzelfde gebied te bezoeken, ben je ook nog eens erg milieuvriendelijk bezig (je bezoekt je local patch immers vaak met de fiets of lopend). 


Mijn patch

Voor mij is er eigenlijk slechts één gebied dat in aanmerking komt als patch: de Noordduinen Noordwijk(ZH). In de afgelopen 5 jaar bezocht ik dit gebied vrijwel wekelijks (en in de trektijd vaak wel meer). De Noordduinen Noordwijk bevat een breed scala aan biotopen (de afstand tussen het strand en de bosrand is op sommige plekken slechts 500 meter!). Ook trektelpost het Houwaarderduin(voor in het voorjaar), trektelpost Kachelduin(voor in het najaar), mijn gebied dat ik op broedvogels tel (BMP) en de strandovergang waar ik vrijwel altijd vanaf zeevogel zijn in deze patch, met een oppervlakte van slechts 2.96 km2, gelegen. Genoeg mogelijkheden dus! 


Overzicht van mijn patch


Januari en februari 2024


01-01-24

Hoewel de maanden januari en februari vaak niet de meest interessante maanden zijn voor het zien van een grote diversiteit aan soorten langs de kust, begon ik op 1 januari met een rondje op m’n patch. Doordat er ook een klein stukje bebouwd gebied aan mijn patch verbonden is, kon ik gelijk al wat algemene stadsvogels noteren. Ik besloot, vanwege de vrij harde wind, het rondje in het bos te starten en naar de zee te lopen om even over zee te kijken. Alhoewel het weer, ook voor een bosronde, verre van ideaal was, lukte het toch de meest algemene bosvogels te vinden. Vanwege de stevige wind uit het Westen besloot ik mijn tijd vooral op een strandovergang te besteden om over zee te kijken. Regelmatig vlogen er alk-zeekoeten langs. Na een tijdje lukte het om van beide soorten een determineerbaar individu te vinden. Ook dwergmeeuw en drieteenmeeuw konden al vrij snel genoteerd worden. Na een paar uur op mijn patch stond de score op 47 soorten. Een mooi begin!


Alken


06-01-24

6 januari bezocht ik mijn patch opnieuw. Even over zee kijken leverde een eider op, maar verder was het erg rustig. Het bos bleek vandaag een betere keuze te zijn: het leverde o.a. een vuurgoudhaan, grote barmsijs, tjiftjaf en, als bonus, een boomklever op! Laatstgenoemde soort kan binnen de patchgrenzen soms nog erg lastig zijn (i.t.t. de nabije omgeving). 


Boomklever(foto van 13-01)

Glanskop(foto van 13-01)

Kuifmees(foto van 13-01)


07-01-24

Een dag later besloot ik opnieuw te beginnen met zeevogelen (toch wel de meest kansrijke tactiek voor een ‘krent’ in deze tijd). Bij aankomst besloot ik vanaf mijn zeevogelpost op de strandovergang eerst even een groepje meeuwen te checken op ponten en geelpoten. Ze stonden er zowaar allebei tussen! Ook op zee was het zeker niet saai. Een ruim uur over zee kijken leverde onder andere een grote zaagbek en een mooie groep van 8 grote zee-eenden op! Ik besloot na de telling nog even naar uitkijkpunt Burgzicht te gaan. Ik had dit punt expres aan mijn patch toegevoegd vanwege het uitzicht op wat weilanden. Ook vandaag bleek het een welkome aanvulling met soorten als havik, holenduif en een roepende groene specht


Pontische meeuw, adult

Geelpootmeeuw, 3kj

Grote zee-eenden


08-01-24

8 januari begon ik de dag in de duinen. Al vrij snel merkte ik dat hier weinig te beleven was en dus besloot ik weer over zee te kijken. Het bleek een erg leuke ochtend te worden met een zwartkopmeeuw, parelduiker, brilduiker en meer dan 300 roodkeelduikers!


27-01-24

Na een tijdje afwezigheid was ik pas op 27 januari weer in de gelegenheid mijn patch te bezoeken. Na een paar dagen harde wind gehad te hebben, besloot ik een rondje over het strand te lopen voor meeuwen. Niet echt de meest nuttige besteding (ik had zowel pont als geelpoot al), maar wel erg leuk;). Tussen de duizenden meeuwen vond ik 9 ponten, een mijns inziens hybride pont x zilver en een geelpoot. Het hoogtepunt was echter een zilvermeeuw: rood RE. De 15 jaar oude vogel zag ik hier in 2021 en 2022 ook al. Erg leuk!


Zilvermeeuw rood RE (15 jaar oud)

Pontische meeuw, 2kj

Mogelijke hybride pont x zilver, 2kj

Mogelijke hybride pont x zilver, 2kj


28-01-24

Een dag later bezocht ik het gebied opnieuw tijdens een rondje door de duinen. De eerste boomleeuweriken zongen weer en regelmatig vlogen er (barm)sijzen over. Leuke aanvullingen waren een groepje kleine rietganzen, een rietgors en een overvliegende kramsvogel. De bonus van de dag kwam echter pas later in het bos in de vorm van een kruisbek: erg schaars hier in de winter. 


Brandgans


15-02-24

Het volgende serieuze bezoek aan de patch was pas weer op 15 februari. Ik besloot een avondrondje te doen voor bosuil. De soort lukte zoals verwacht erg makkelijk. 10 dagen later, tijdens een inventarisatie in de gehele boswachterij Noordwijk + Noordwijkerhout, hoorde ik er bovendien nog 3 binnen de patch grenzen. 


17-02-24

2 dagen later, het bleek m.u.v. een een bosuileninventarisatie op 25 februari het laatste bezoek van de maand, besloot ik voor de eerste keer dit jaar even te trektellen. Er vloog niet veel, maar een overvliegende grote lijster was toch erg leuk. De bonus kwam echter pas toen ik weer terug bij de fiets aankwam. Plichtsgetrouw scande ik nog even een keer de omgeving af. Al vrij snel pikte ik een roofvogel op: een rode wouw!


Kolgans


Al met al lukte het om in de eerste 2 maanden van het jaar 101 soorten te zien. Aangezien dit vaak toch de relatief 'slappe' maanden zijn, ben ik zeker tevreden. Een echte bonus ontbrak, maar soorten als rode wouw, parelduiker en kruisbek maakten het toch erg leuk. De grootste misser werd ongetwijfeld de zwarte mees. Zelfs 5 pogingen bleken niet genoeg om er een te kunnen noteren: wachten op het najaar dus. Na een paar weken vooral aan zee gezeten te hebben, zal de komende tijd ook de landtrek weer wat aansterken. Iets wat al bleek uit een erg vermakelijke telling op 3 maart. Ik ben benieuwd….


171 weergaven

Comments


bottom of page