top of page
  • Foto van schrijverEzra Mandemaker

Dutch Patchwork Challenge 2024(april)

Bijgewerkt op: 17 mei

Ook ik doe dit jaar mee aan de ‘patchwork challenge’ met als doel zoveel mogelijk soorten zien vanuit mijn local patch: een vogelgebied dicht bij huis waar je regelmatig komt om vogels te kijken. Vogelen op je local patch brengt allerlei voordelen met zich mee. Naast het feit dat je de kans op het vinden van een zeldzaamheid wellicht wel vergroot door regelmatig hetzelfde gebied te bezoeken, ben je ook nog eens erg milieuvriendelijk bezig (je bezoekt je local patch immers vaak met de fiets of lopend). 


Mijn patch

Voor mij is er eigenlijk slechts één gebied dat in aanmerking komt als patch: de Noordduinen Noordwijk(ZH). In de afgelopen 5 jaar bezocht ik dit gebied vrijwel wekelijks (en in de trektijd vaak wel meer). De Noordduinen Noordwijk bevat een breed scala aan biotopen (de afstand tussen het strand en de bosrand is op sommige plekken slechts 500 meter!). Ook trektelpost het Houwaarderduin (voor in het voorjaar), trektelpost Kachelduin (voor in het najaar), het gebied dat ik op broedvogels tel (BMP) en de strandovergang waar ik vrijwel altijd vanaf zeevogel zijn in deze patch, met een oppervlakte van slechts 2.96 km2, gelegen. Genoeg mogelijkheden dus! 

Overzicht van mijn patch


April 2024


06-04-24

Na lange tijd kwam de wind eindelijk weer eens, weliswaar vrij stevig (4/5 bft), uit zuidoostelijke richting. Prima ingrediënten voor een mooie ochtend landtrek, zo bedacht ik me. Het bleef echter sprokkelen, maar een telling tussen circa 6.45 en 12.15 uur leverde toch een mooie diversiteit aan vogels op. Voor het eerst dit jaar vlogen er weer leuke aantallen gele kwikken (30) en ook de graspiepers (ruim 700) vlogen redelijk. Zwaluwen waren ook weer aanwezig met ruim 70 boerenzwaluwen, 6 huiszwaluwen en 5 oeverzwaluwen. Ook krenten ontbraken niet met o.a. een purperreiger, 9 zwartkopmeeuwen en 9 beflijsters. Steltlopers waren, zoals wel vaker met wind uit zuidelijke richting, minder goed vertegenwoordigd, maar mijn eerste regenwulpen en witgatten van het jaar naar noord werden gretig genoteerd.

Zwartkopmeeuwen

Beflijsters

Beflijsters


14-04-24

Op 14 april bezocht ik mijn patch opnieuw tijdens een rondje vogelen in de middag. Tot nu toe bleek april een erg saaie maand te zijn met weinig trek. Ook vandaag moest ik mij beperken tot wat zomervogels. Ik zag o.a. mijn eerste grasmus, braamsluiper en gekraagde roodstaart van het jaar. Bovendien vond ik eindelijk een dodaars binnen de grenzen van de patch (precies op de plek waar ik hem verwachtte).

Braamsluiper


16-04-24

Regelmatig fiets ik ‘s avonds nog even een rondje door de patch. Meestal kom je weinig tegen, maar vandaag zag en hoorde ik een zwarte roodstaart. Zeker geen makkelijke soort binnen de patchgrenzen(ik zag er slechts 4 in 5 jaar tijd).


17-04-24

NW4, niet de meest spannende wind in april, maar genoeg reden om even aan zee te gaan zitten. Ik besloot in ieder geval even vanaf mijn zeetrekpost over zee te kijken. Het bleek onverwacht best een leuke ochtend te worden met o.a. een kleine jager (mijn eerste van het jaar), 2 determineerbare noordse sterns, 26 rosse grutto’s en een zilverplevier.

Regenwulpen


19-04-24

Ook vandaag kwam de wind uit het noordwesten. De harde wind (7 bft) maakte het, zeker voor de scope, niet bepaald aangenaam om, soms ook nog in de regen, op een strandovergang te zitten, maar ik besloot toch maar even te gaan: niet geschoten is immers altijd mis. In 2 uur tijd vlogen er o.a. 238 noordse dieven (zowel vrijwel zekere visdieven als noordse), 38 rosse grutto’s, 23 dwergmeeuwen en een grote jager naar noord. Het betrof pas mijn eerste voorjaarsgeval van grote jager binnen de grenzen van de patch. Een erg leuke bonus dus!

Brandganzen


20-04-24

De wind kwam vandaag met een stevige kracht van 6 bft uit het noorden. Prima omstandigheden voor wat leuke steltloper trek bedacht ik. Na een kort buitje kwam ik om 07.15 uur aan op mijn zeetrek post. Door de wind uit het noorden kon ik behoorlijk windstil tegen een duin aan zitten. Vrijwel gelijk viel de waanzinnige rosse grutto trek op. Het eerste half uur noteerde ik er al ruim 500, veelal door de branding vliegend. Prachtig! In ruim 4 uur tijd telde ik er 2448 naar noord (zowel over zee als door het binnenland). Regelmatig vlogen er regenwulpen(38) en zilverplevieren (22) mee. Ik zag daarnaast ook weer mijn eerste zwarte stern en gierzwaluw van het jaar en ook een kleine jager vormde een leuke bonus. ‘s Avonds liep ik nog even langs het Oosterduinse Meer waar ik mijn eerste rietzanger van het jaar tegenkwam. Een erg gave en productieve dag!

Rosse grutto's

Rosse grutto's


21-04-24

Ook vandaag was de wind weer vrij stevig uit noordelijke richting. Na het succes van de dag ervoor besloot ik toch maar weer even te gaan. Er vlogen nu duidelijk minder rosse grutto’s (slechts 270), maar een langstrekkende groenpootruiter vormde dan wel weer een leuke bonus. Vrijwel gelijk bij aankomst vond ik bovendien mijn eerste engelse kwikstaart van het jaar op de golfclub en ook 2 langsvliegende dwergsterns waren nog nieuw voor de patch dit jaar. 

Rosse grutto's met 3 regenwulpen


22-04-24

Ik besloot de zeereep van mijn BMP-plot te inventariseren op broedvogels. Het was nog redelijk rustig qua zomervogels, maar de in totaal 7 verschillende sprinkhaanzangers overtroffen elke verwachting. De soort blijft elk jaar toenemen in het plot, maar 7 is wel erg absurd. Meermaals liet een vogel zich bovendien erg fraai zien wat enkele leuke plaatjes opleverde. 

Sprinkhaanzanger

Sprinkhaanzanger

Sprinkhaanzanger

Een 'grijze' fitis (mogelijk een noordelijk beest)


23-04-24

Na gisteren de zeereep geïnventariseerd te hebben, was vandaag het andere stuk aan de beurt. De telling verliep, ondanks de kou(vorst) redelijk. De verrassing van de dag bleek een meerkoetennest te worden. Het betrof een nieuwe broedvogel in mijn plot: de Noordduinen-West.

Meerkoet


27-04-24

Al een tijdje stond mijn big day op deze dag gepland. Vanwege de regen besloot ik deze een dag te verplaatsen, maar ik bezocht mijn patch, na de buien, toch nog even. Er vloog regelmatig wat trek, maar een leuke krent ontbrak. Wel zag en hoorde ik mijn eerste koekoek van het jaar. 

Roodborsttapuit


28-04-24

Vandaag stond de wekker om 04.30 uur. Het was namelijk tijd voor de patchwork challenge big day. Vanwege een passerend regenfront en het beperkte aantal nachttargets in mijn patch besloot ik wat later van start te gaan. Het werd een fantastische dag met veel trek, mooie diversiteit aan soorten en leuke krenten. De bonus van de dag werd ongetwijfeld een steppekiek, maar ook soorten als smelleken, fluiter, beflijsters en krombekstrandloper zijn zeker noemenswaardig. Na 15 uur vogels kijken op de patch zag ik 115 soorten. Ik schreef op mijn blog ook een uitgebreider verslag over deze dag. Deze is hier te lezen.

Steppekiek

Steppekiek

Smelleken

Zwartkopmeeuwen

Kleine plevier

Cetti's zanger

Cetti's zanger

Fluiter

Krombekstrandloper

Bosuil

Pontische meeuw

Brandganzen: mooie trek die dag.


Al met al viel de maand april voor mij behoorlijk tegen. De wind kwam voornamelijk uit noordelijke/westelijke richting, wat weinig zichtbare landtrek opleverde. Het hoogtepunt van de maand was ongetwijfeld de patchwork big day. Deze dag leverde, naast een erg mooie diversiteit aan soorten, veel leuke krenten op: o.a. steppekiek. fluiter, smelleken, beflijsters en krombekstrandloper. Ook 6 en 20 april, respectievelijk de dagen waarop er een purperreiger en 2448 rosse grutto’s langs vlogen, vormen een van de hoogtepunten van de maand. Ook missers ontbraken deze maand niet. Nog steeds lukte het niet om een zwarte mees te zien, maar ook voor soorten als zomertaling lijkt de kans nu wel verkeken. De soortenlijst groeide deze maand naar 168 soorten. Laten we hopen op wat mooie dagen met wind uit oostelijke richting in mei!


187 weergaven

Comments


bottom of page